Metody płatności

Etapy realizacji zlecenia internetowego

1. Należy przesłać zeskanowane dokumenty (lub zdjęcia dokumentów wykonane aparatem cyfrowym) do tłumaczenia pocztą elektroniczną na adres: joanna@emsleytranslations.com, podać swój adres i numer telefonu.

2. Po otrzymaniu dokumentów dokonujemy bezpłatnej wyceny i informujemy o kwocie oraz terminie wykonania tłumaczenia.

3. Po zaakceptowaniu warunków przez Klienta prosimy o wpłacenie na konto całej kwoty należnej za tłumaczenie na nasze konto bankowe.

4. Natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty lub po zaksięgowaniu płatności przystępujemy do tłumaczenia zleconych dokumentów.

Płatności można również dokonać czekiem.