Stawki za ustne

Stawki za tłumaczenia ustne


Tłumaczenia bezpośrednie

Pierwsza godzina/opłata minimalna: 20 funtów

Każda kolejna rozpoczęta godzina: 18 funtów

Czas dojazdu: 10 funtów za godzinę

Koszt dojazdu: 35 pensów za milę

Za tłumaczenia w sądach i na komisariacie obowiązują przyjęte stawki rządowe:

Za pierwsze trzy godziny: 85 funtów

Za każde kolejne 15 minut: 7,50 funtów

Czas dojazdu: 3,75 funtów za 15 minut

Koszt dojazdu: 35 pensów za milę

Tłumaczenia przez telefon

Opłata minimalna: 5 funtów

Od 1 do 5 minut: 1 funt za minutę

Powyżej 5 minut: 90 pensów za minutę