Stawki za pisemne

Stawki za tłumaczenia pisemne (stawka od słowa)


Opłata minimalna – 10,00 funtów

Poniżej 1000 słów – 10 pensów od słowa

Powyżej 1000 słów – 8 pensów od słowa

Powyżej 2000 słów – 6 pensów od słowa

Oferuję również tłumaczenia ekspresowe za które obowiązuje dwukrotnie wyższa opłata.

Dla stałych klientów istnieje możliwość rabatu.